Bartho Hengst

De oprichter van Xenias is drs. Bartho Hengst. Hij heeft ruim 11 jaar ervaring opgebouwd als directeur van het internetbureau Sebastian Webprojecten, gespecialiseerd in zorg en welzijn. Met dit bureau heeft hij zo'n 200 websites ontwikkeld. Van corporate websites tot communities en landelijke portalwebsites.

Bartho heeft een brede kennis ontwikkeld van de sectoren zorg, welzijn en onderwijs en is zich er zeer van bewust wat gevolgen voor mensen en organisaties kunnen zijn als ICT en internet(applicaties) in deze domeinen ontwikkeld worden. Hij studeerde filosofie en is 7 jaar actief geweest in het beroepsonderwijs.


In 2010 afgestudeerd Master International Health Informationmanagement aan iBMG Erasmus Universiteit. De in deze studie centraal gehanteerde ‘social-technical approach' is voor hem een uitgangspunt van werken: ICT en organisaties beïnvloeden elkaar wederzijds en is het zaak om juist voor deze complexe verhouding oog te hebben bij de ontwikkeling van informatiebeleid.

> Neem contact op.